nedjelja, 11. kolovoza 2013.

Što su i tko su hrvatski idioti....

Što su i tko su hrvatski idioti....
Ponedjeljak, 04 Veljača 2013 17:51

Jesu li Vas ikada nazvali IDOTOM? Mene jesu, i to oni koji su sami po sebi IDIOTI misleći da sam i ja dio njihove populacije, no grdno su pogriješili......Iako je, kako se čini po događajima posljednjih desetljeća Hrvatska puna IDIOTA koji za druge zbore da su IDIOTI, a sami su po vokaciji i neaktivnosti IDIOTI, pokušat ću pojaniti idemo redom....

Idiote kao riječ izvedena iz grčke ἰδιώτης, idiōtēs = Osoba kojoj nedostaje vještina, onaj koji je sam sebi dostatan.

Izvor: Wikipedija
Idiotom se smatrao u atenskoj demokraciji, netko tko je bio obilježen sebičnošću i zabrinut gotovo isključivo samo za privatne,osobne potrebe a ne za javno dobro. [6] Idiotizam je prirodno stanje neznanja ili nametnutih vrijednosti, bez obzira na formalno obrazovanje u kojima je sve podređeno samome sebi bez činjenja aktivnosti za potrebe javnog-općeg dobra. Iditoti bez obzira na svoja znanja,kapital, obrazovanje jednostavno ne žele sudjelovati u kreiranju, stvaranju i vođenju javnih poslova i službi jer se smatraju APOLITIČNIM.

Izvor: Wikipedija

Slijedom ovih definicija koje su postavili učeni ljudi o učenim i običnim ljudima u vrijeme kad se rađala demokracija dolazimo do zaključka da se IDIOTOM po tim definicijama smatra svaka OSOBA koja se NE ŽELI, NEĆE baviti POLITIKOM kao SERVISOM javnog DOBRA, JAVNIM POSLOM a koje stavlja IZNAD vlastiith potreba i ambicija. Osoba koja nema dovoljno vještina i nije psihički sposobna razmišljati o svakodnevnim običnim stvarima i potrebama puka i nacije kojoj pripada....

Dragi Bože, kad ovo pročitam i razdjelim puk po opisu defnicije, tek onda shvatim kolkiko je IDIOTA oko mene, koliko IDIOTA vodi ovu zemlju, KOLIKO IDIOTA boli briga jer gledaju samo sebe i nemaju osjećaja za druge ljude i njihove potrebe. Zvuči li Vam to poznato?

Izgleda da po grčkoj definiciji mi Hrvati svake četiri godine izabiremo grupaciju IDIOTA koja lijepo napuni Hrvatski Državni Sabor i sve institucije hrvatske vlasti kojima ravna politička opcija, a koja u tom trenutku ima večinu. I to glasovanjem manjine koje nisu ništa manje idiotima jer misle da ako „njihovi“ ili kako to kažu „naši“ budu na vlasti bit će „nama“ (ne svima) bolje. Kad se to ne dogodi onda osim što ti isti imaju etiketu IDIOTA bilo po grčkoj, bilo po atesnskoj definciji ispadnu još i glupanima, Jer nisu ostvarili svoje aspiracije i potrebe, a za ostale ih baš boli briga. To je jedna od vrsta IDIOTA koja podržava drugu vrstu IDIOTA.

Druga vrsta IDIOTA su po meni NAD-IDIOTI koji su iskoristili izabrane IDIOTE od strane IDIOTA koji biraju da bi po atenskoj definiciju zbrinuli vlastite potrebe iskorištavajći ponajprije izabrane IDIOTE koji zbog istih razloga uzmu judine škude za vrijeme kad trebaju biti birani, podjele ih ili još gore obećaju da će podjeliti ih IDIOTIMA koji ih biraju ponajviše u korist NAD – IDIOTA koji ih sve zajedno financiraju.

Treća vrsta idiota i to po meni za hrvatsku naciju najopasnija i najštetnija, jesu oni IDIOTI kako definicija kaže „da bez obzira na formalnu naobrazbu, znanje, kapital i vještine NEĆE SUDJELOVATI u javnom životu i politici u bilo kom obliku, pa tako NE IDU NITI GLASOVATI.
E, ova skupina IDIOTA po definiciji je dovela do toga da nam životima, prošlošću, sadašnjošću i budućnošću ravnaju raznovrsni domaći i strani OBER-IDIOTI po posebice grčkoj definiciji. Ova skupina komentira, elaborira, trača uz kavicu na trgovima i po kafićima, no ne želi promjeniti stvar na na čin da PRESTANU BITI IDIOTIMA BILO KOJE VRSTE.

Što bi značilo, izađite glasujte, prije toga se informirajte, čitajte, propitkujte i onda zaokružite nekog za koga smatrate da NIJE IDIOT PO NITI JEDNOJ OD DEFINICIJA kako i sami NE BISTE I DALJE BILI IDIOTIMA koje vode IDIOTI za druge IDIOTE.

Ja osobno radim i djelujem za opće dobro, bez naknade i osobne korist, i ima takovih ljudi u svim političkim opcijama koji su nažalost gotovo uvijek SMATRANI IDIOTIMA okruženi IDIOTIMA ove ili one vrste, IDIOTA je uvijek više od onih koji to nisu, zapamtite.

Kad ovo pročitate, dobro razmislite kako živite, kako biste trebali živjeti, što trebate učiniti da tako živite, kome biste trebali dati svoje povjerenje, nemojte biti IDIOTOM , nemojte dopustiti da VAS IDIOTI naprave IDIOTIMA....

Ako želite Bolje Hrvatskoj, dakako

DJELUJTE, PROCJENJUJTE i uzmite sudbinu zemlje u svoje ruke NE BUDITE IDIOTIMA...
Kad ste ovo pročitali, možda će te i za mene reči da sam idiot, no ako ste došli do kraja teksta, moga imena i prezimena, definicije dužnosti, ako ste na googleu i internetu pogledali pronašli tko sam, što saa i što radim, s kim to radim u što vjerujem, SIGURAN SAM da vas nitko više me može smatrati IDIOTOM bez obzira na definiciju, nego savjesnom i svjesnom osobom koja uzima sudbinu sebe, svoje obitelji, svoje zemlje u svoje ruke čineći barem nešto za opće dobro svih nas...

Ja sam to učinio na mnoge načine, sa svojim suradnicima i sam, čak dok sam pisao ovaj tekst za Vas i opće dobro...Hrvatske Nacije

Mario Maks Slaviček

Nema komentara:

Objavi komentar